شهر هوشمند کیدزی
شهر هوشمند کیدزی

به ویدزی خوش آمدید.

حفظ امنیت و اطلاعات شخصی بارگذاری شده توسط کاربر،‌ برای ما در اولویت است و با دقت و حساسیت، به همراه تیم پشتیبانی، متعهد می‌شویم که وام‌دار اعتمادتان باشیم تا اطلاعات شما، جز در کیدزی، در اختیار هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری قرار نگیرد و بتوانید از فضای اپلیکیشن به دور از دغدغه،‌ لذت ببرید.

ویدزی برای ورود کاربران خود از روش ارسال کد تأیید به شماره همراه والدین کاربران استفاده می‌کند، لیکن این اطلاعات نزد ویدزی محفوظ خواهد بود و صرفا جهت کارکردهای داخل برنامه مانند ثبت‌نام و لاگین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین به منظور سرویس‌دهی بهتر به کاربران، از سرویس‌های تحلیلی جهت اخذ بازخورد کاربران ویدزی استفاده می‌شود.

تیم پشتیبانی کیدزی لند از طریق ایمیل support@kidzy.land برای پیگیری و ارائه سرویس در خدمت کاربران عزیز است.

PRIVACY NOTICE

We are committed to protecting your personal information and your right to privacy. If you have any questions or concerns about this privacy notice or our practices with regard to your personal information, please contact us at support@kidzy.land.

This privacy notice describes how we might use your information if you:

 • Download and use our mobile application — Vidzy

In this privacy notice, if we refer to:

 • "App," we are referring to any application of ours that references or links to this policy, including any listed above
 • "Services," we are referring to our App, and other related services, including any sales, marketing, or events

The purpose of this privacy notice is to explain to you in the clearest way possible what information we collect, how we use it, and what rights you have in relation to it. If there are any terms in this privacy notice that you do not agree with, please discontinue use of our Services immediately.

Please read this privacy notice carefully, as it will help you understand what we do with the information that we collect.

1. WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

Personal information you disclose to us

In Short: We collect personal information that you provide to us.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when you register on the App, express an interest in obtaining information about us or our products and Services, when you participate in activities on the App or otherwise when you contact us.

Personal Information Provided by You. We collect Niknames and phone numbers to create user profiles.

Information automatically collected

In Short: Some information — such as your Internet Protocol (IP) address and/or browser and device characteristics — is collected automatically when you visit our App.

We automatically collect certain information when you visit, use or navigate the App. This information does not reveal your specific identity (like your name or contact information) but may include device and usage information, such as your IP address, browser and device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, device name, country, location, information about how and when you use our App and other technical information. This information is primarily needed to maintain the security and operation of our App, and for our internal analytics and reporting purposes.

The information we collect includes:

 • Log and Usage Data. Log and usage data is service-related, diagnostic, usage and performance information our servers automatically collect when you access or use our App and which we record in log files. Depending on how you interact with us, this log data may include your IP address, device information, browser type and settings and information about your activity in the App (such as the date/time stamps associated with your usage, pages and files viewed, searches and other actions you take such as which features you use), device event information (such as system activity, error reports (sometimes called 'crash dumps') and hardware settings).
 • Device Data. We collect device data such as information about your computer, phone, tablet or other device you use to access the App. Depending on the device used, this device data may include information such as your IP address (or proxy server), browser type, hardware model Internet service provider and/or mobile carrier, operating system and system configuration information.
Information collected through our App

In Short: We collect information regarding your mobile device, push notifications, when you use our App.

If you use our App, we also collect the following information:

 • Mobile Device Data. We automatically collect device information (such as your mobile device ID, model and manufacturer), operating system, version information and system configuration information, device and application identification numbers, browser type and version, hardware model, Internet service provider and/or mobile carrier, and Internet Protocol (IP) address (or proxy server). If you are using our App, we may also collect information about the phone network associated with your mobile device, your mobile device’s operating system or platform, the type of mobile device you use, your mobile device’s unique device ID and information about the features of our App you accessed.

This information is primarily needed to maintain the security and operation of our App, for troubleshooting and for our internal analytics and reporting purposes.

2. HOW DO WE USE YOUR INFORMATION?

In Short: We process your information for purposes based on legitimate business interests, the fulfillment of our contract with you, compliance with our legal obligations, and/or your consent.

We use personal information collected via our App for a variety of business purposes described below. We process your personal information for these purposes in reliance on our legitimate business interests, in order to enter into or perform a contract with you, with your consent, and/or for compliance with our legal obligations. We indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.

We use the information we collect or receive:

 • To facilitate account creation and logon process. we use a parent’s phone number in logon process and creating profile for users.
 • Request feedback. We may use your information to request feedback and to contact you about your use of our App.
 • To manage user accounts. We may use your information for the purposes of managing our account and keeping it in working order.
 • Fulfill and manage your orders. We may use your information to fulfill and manage your orders, payments, returns, and exchanges made through the App.
 • To respond to user inquiries/offer support to users. We may use your information to respond to your inquiries and solve any potential issues you might have with the use of our Services.
 • For Anonymous application analytics. We may use your information for other business purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our App, products, marketing and your experience. We may use and store this information in aggregated and anonymized form so that it is not associated with individual end users and does not include personal information.

3. WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH ANYONE?

No. We do not share any information of user’s with any other business or vendors.

4. HOW LONG DO WE KEEP YOUR INFORMATION?

We keep your information for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this privacy notice unless otherwise required by law.

5. WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS?

You may review, change, or terminate your account at any time.

If you have questions or comments about your privacy rights, you may email us at support @kidzy.land.