logo2

سلامت کودک

سلامتی کودک اولویت اول هر والدینی است. اما منظور از سلامت کودک، تنها جسم سالم نیست زیرا سلامت همیشه دو بعد دارد، سلامت جسمانی و سلامت روانی. والدین همان‌قدر که مسئول تضمین سلامت جسمانی کودک خود هستند، باید نسبت به سلامت روان او نیز حساس بوده و در جهت حفظ آن تلاش کنند.

سلامت هر کودک تحت تاثیر عوامل مختلف و مهمی چون محیط زندگی، کیفیت فرزندپروری، امکانات رفاهی و ژنتیک قرار دارد. درواقع یک کودک سالم نتیجه یک سیستم سالم است.

خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری در سلامت کودکان بوده‌ایم، اما همچنان تا دستیابی به نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله قطعا با افزایش دانسته‌های فرزندپروری، رشد و گسترش چشگیری خواهد داشت.

ما در بلاگ کیدزی سعی کرده‌ایم مجموعه‌ای از مقالات را تهیه کنیم که به والدین در پرورش فرزندان سالم کمک می‌کند. فرزندانی که خود از زندگی رضایت دارند و در نهایت عضوی موثر برای جامعه خواهند بود.