logo2
بلگ کیدزی فرزندپروی

جدیدترین مقالات

فرزندپروری

فرزند پروری

از کودکی تا نوجوانی

در مسیر دشوار فرزندپروری همراهتان هستیم.

shape2

منظور از اختلالات کودکان، تغییرات جدی در نحوه یادگیری، رفتار یا کنترل احساسات کودکان است که باعث پریشانی کودک شده و گاهی فعالیت‌های روزانه او را مختل می‌کنند. درمان بسیاری از این اختلالات در صورت تشخیص به‌موقع امکان‌پذیر است ،از این جهت لازم است والدین در زمینه اختلالات کودکان، آگاهی و دانش کافی داشته باشند.

پربازدیدترین‌ها